Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji

Firma: Instytut Badań Edukacyjnych miejsce pracy: Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym z biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie Zespołem Rozwoju i Innowacji, którego celem jest rozwijanie działalności Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) przez pozyskiwanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym prace na rzecz przygotowywania wniosków o dofinansowanie/granty, ofert konkursowych oraz przetargowych, a także współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ekspertami. 

Główne obowiązki:

 • kierowanie  Zespołem Rozwoju i Innowacji przez:
  • wyznaczanie celów krótko i długoterminowych członkom Zespołu,
  • przydzielanie zadań oraz monitorowanie i bieżąca ocena ich realizacji,
  • nadzorowanie jakości działań i rezultatów prac realizowanych przez członków Zespołu,tj. opracowanych wniosków, ofert, harmonogramów, budżetów oraz komunikacji z pracownikami i partnerami zewnętrznymi,
 • opracowywanie we współpracy z Kierownictwem IBE planów działania w obszarze rozwijania nowych projektów krajowych i międzynarodowych przez Instytut, w tym w kontekście dywersyfikowania źródeł dochodów IBE; 
 • poszukiwanie pomysłów oraz partnerów do nowych projektów dla IBE przez: 
  • monitorowanie i analizowanie dokumentacji ogłaszanych konkursów i przetargów,
  • przygotowywanie oceny potencjalnych możliwości projektowych, w tym dokonywanie analizy rentowności i wykonalności,
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie, granty oraz ofert konkursowych  i przetargowych zgodnie z zasadami danego programu, konkursu lub przetargu oraz ustaleniami z kierownictwem Instytutu;
 • reprezentowanie IBE na konferencjach, seminariach  i spotkaniach zewnętrznych, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami;
 • koordynowanie współpracy z pracownikami IBE w obszarze rozwijania projektów, m.in.  w zakresie:
  • informowania o działaniach Zespołu, informowania o możliwościach projektowych i aktualnie dostępnych źródłach finansowania,
  • angażowania pracowników w pozyskiwanie nowych projektów,
  • konsultowania z pracownikami działań związanych z rozwijaniem projektów w tym realizowanych przez ministerstwa w celu zapewnienia ich wzajemnej spójności i komplementarności.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • studia podyplomowe/certyfikaty w zakresie zarządzania projektami;
 • kompetencje kierownicze poparte co najmniej 3-letnim doświadczaniem w kierowaniu
  lub koordynowaniu podległym zespołem bądź zespołami ekspertów;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, ocenianiu lub rozliczaniu projektów krajowych i/lub międzynarodowych (preferowane doświadczenie w obszarze edukacji i nauki);
 • umiejętność planowania procesu przygotowania oferty konkursowej/przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie/grant wraz z budżetem projektów krajowych i/lub międzynarodowych;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów i funduszy (np. Twinning, EuropeAid, Erasmus+, Horizon 2020, programy NCN i NCBiR, regionalne i krajowe programy operacyjne itp.) oraz zasad ich realizacji;
 • dojrzałość w relacjach, postawa koncyliacyjna, kompetencje dyplomatyczne i negocjacyjne;
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu współpracy  i prowadzeniu bieżącej komunikacji;
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań;
 • wiedza z obszaru edukacji i rynku pracy oraz gotowość do jej rozwijania;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie -poziom B2/C1;
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość;
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia; 
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów;
 • bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office.
Dodatkowy atut:
 • doświadczenie w pracy w firmach konsultingowych i instytucjach publicznych, szczególnie pozyskujących i/lub zarządzających funduszami np. krajowymi i unijnymi;
 • doświadczenie w obszarze komercjalizacji i dywersyfikowania źródeł dochodu.
Oferujemy:
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę;
 • elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań;
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją;
 • parking pracowniczy;
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • system czasu pracy: podstawowy, z częściową pracą zdalną (3 dni w Instytucie, 2 dni zdalnie);
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kwalifikacji i kompetencji;
 • możliwość otrzymania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.


Pozostałe oferty pracy w firmie Instytut Badań Edukacyjnych
w firmie: , Wybierz
Etat Główny Specjalista / Główna specjalistka ds. personalnych (rekrutacja, szkolenia) w firmie: Instytut Badań Edukacyjnych miejsce pracy: Warszawa 09-06-2023
Etat Starszy specjalista / Starsza specjalistka w Zespole Rozwoju i Innowacji w firmie: Instytut Badań Edukacyjnych miejsce pracy: Warszawa 20-04-2023
Etat Starszy specjalista / Starsza specjalistka w Zespole Rozwoju i Innowacji w firmie: Instytut Badań Edukacyjnych miejsce pracy: Warszawa 17-02-2023

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 11-05-2023
Wyświetleń: 22