Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Lider obszaru - Dyrektor Centrum Badań i Technologii

Firma: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa

o nas:

Historia Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz-IPO) sięga roku 1947. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat Instytut przeszedł kilka przekształceń organizacyjnych, a obecnie jest instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych. Zajmujemy się opracowywaniem technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe i ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Prowadzimy działalność zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO/IEC 17025, AAALAC oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL).

Więcej informacji na stronie www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Lider obszaru - Dyrektor Centrum Badań i Technologii
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 11/2021/DyrBiT/BKB

OGÓLNY OPIS ZADAŃ:

 • bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi w Centrum Badań i Technologii, m.in. nad:
  a) prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze badań i technologii chemicznych,
  b) wykonywaniem analiz, opracowywaniem opinii oraz ekspertyz,
  c) przystosowywaniem wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do wdrożenia;
 • opracowanie strategii rozwoju i funkcjonowania Centrum Badań i Technologii;
 • opracowywanie planów, sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących obszaru działalności Centrum Badań i Technologii;
 • inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie prac komórek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum Badań i Technologii zgodnie z ich zakresem działalności;
 • monitorowanie zachodzących zmian i światowych trendów kształtujących kierunki rozwoju branż z obszaru działalności Centrum Badań i Technologii;
 • poszukiwanie kierunków działalności dla Centrum Badań i Technologii zapewniających rozwój prowadzonych badań, innowacyjnych technologii, usług i wyrobów;
 • aktywny udział w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na finansowanie działalności Centrum Badań i Technologii, w tym inicjowanie i koordynowanie przygotowywania wniosków i ofert na realizację projektów krajowych i międzynarodowych;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów i wspierania rozwoju kadry badawczej;
 • inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do komercjalizacji i praktycznego zastosowania wyników badań uzyskiwanych w Centrum Badań i Technologii;
 • analiza zakresu, jakości i konkurencyjności usług wykonywanych przez komórki organizacyjne wchodzące w skład Centrum Badań i Technologii;
 • kształtowanie procedur związanych z realizacją zadań w podległych komórkach organizacyjnych.
CZEGO OCZEKUJEMY:
 • wykształcenie wyższe w zakresie chemii, technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej;
 • stopień naukowy doktora;
 • doświadczenie co najmniej 5-letnie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych (preferowane w zakresie badań i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, produktów farmaceutycznych lub biotechnologii skierowanej na gospodarkę obiegu zamkniętego);
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w zakresie wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem (minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym);
 • umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu;
 • umiejętność planowania pracy własnej oraz zespołów;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office;
 • prawo jazdy kat. B oraz gotowość do podróży służbowych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (minimum poziom B2).
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ:
 • stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie
 • możliwość udziału w prestiżowych badaniach naukowych (rozwoju naukowego)
 • dobrą atmosferę pracy
 • fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
 • elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:

Warszawa, ul. Annopol 6

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Łukasiewicz-IPO.Po zakończeniu rekrutacji lub upływie terminu przechowywania, zgodnie z klauzulą informacyjną poniżej, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

* - jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.

Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.Pozostałe oferty pracy w firmie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Etat Specjalista chemik w firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa 22-11-2021
Etat Mł. specjalista ds. kadr i płac w firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa 02-11-2021
Etat Specjalista ds. kadr i płac w firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa 06-08-2021
Etat Kierownik Działu Zarządzania Projektami w firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa 03-08-2021
Etat Specjalista ds. księgowości w firmie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego miejsce pracy: Warszawa 11-06-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 08-06-2021
Wyświetleń: 104