Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista badawczo-techniczny

Firma: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa

Specjalista badawczo-techniczny
Nr ref.: UW/IDUB/2021/77

 

Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" poszukuje specjalisty badawczo-technicznego w celu obsługi urządzenia do epitaksji z fazy gazowej (MOVPE) na Wydziale Fizyki.


STANOWISKO: specjalista badawczo-techniczny


FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony


WYMIAR ETATU: pełen etat


LICZBA STANOWISK: 1

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 15 stycznia 2022 lub najbliższy możliwy termin


Okres zatrudnienia: pierwsze zatrudnienie na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia

 

Opis Programu i Działania

 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w działaniu I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej".

 

W ramach zadania zatrudniani będą pracownicy badawczo- techniczni o wysokich kwalifikacjach. Ich podstawową rolą będzie obsługa i nadzór nad zaawansowaną aparaturą, co umożliwi sprawne wykonanie niezbędnych analiz i planowanie wykorzystania danej aparatury w kolejnych projektach grantowych.

 

Zakres obowiązków

 • codzienna obsługa i konserwacja MOVPE, zapewniająca optymalne działanie urządzenia, w szczególności oczyszczalników, scrubbera, instalacji gazowej oraz metaloorganicznej;
 • obsługa urządzeń pomocniczych do charakteryzacji w szczególności skaningowego mikroskopu elektronowego,
 • organizowanie codziennej pracy laboratorium MOVPE oraz wsparcie pozostałych laboratoriów epitaksjalnych, zamawianie materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z przydzielonymi zadaniami;
 • opracowywanie oraz wdrażanie skutecznych strategii przygotowania próbek i zbierania danych;
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod/technik związanych ze wzrostem struktur epitaksjalnych, w szczególności azotkowych oraz innych materiałów z grupy III-V, w tym BN, GaN, AlN, InGaN;
 • przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego ogólnodostępnego webinarium lub seminarium na temat technik wykorzystywanych w Pracowni;
 • przygotowanie opisu zastosowań i dostępności wytworzonej i nadzorowanej infrastruktury, który zostanie udostępniony społeczności UW oraz interesariuszom zewnętrznym.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra z dziedziny inżynierii materiałowej, inżynierii nanostruktur, fizyki lub kierunków pokrewnych;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie praktyczne w dziedzinie wzrostu struktur epitaksjalnych azotków;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze skaningowego mikroskopu elektronowego do charakteryzacji warstw epitaksjalnych i nanostruktur;
 • doświadczenie w przygotowaniu próbek do badań optycznych: w pomiarach absorpcji optycznej oraz spektroskopii ramanowskiej,
 • umiejętność obróbki zdjęć SEM oraz analizy widm optycznych (spektroskopia ramanowska, absorpcja optyczna);
 • silna motywacja do rozszerzenia kompetencji w zakresie wykorzystania technologii MOVPE do wzrostu struktur warstwowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz duża dbałość o szczegóły;
 • umiejętności pracy ze studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi na wszystkich poziomach;
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi zadaniami w szybko zmieniającym się środowisku;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie biegłości językowej B2.

Dodatkowe atuty:

 • wcześniejsze doświadczenie w jednostkach zarządzających aparaturą naukowo-badawczą wykorzystywanej przez wielu użytkowników.

Wymagane dokumenty

 

Obowiązkowe:

 • CV,
 • list motywacyjny (wraz z określeniem przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW),
 • referencje od co najmniej dwóch osób. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres babinski@fuw.edu.pl;
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych umiejętności oraz doświadczenia,
 • stabilne zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy o pracę.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji
Pozostałe oferty pracy w firmie Uniwersytet Warszawski
Etat Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny w firmie: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa 22-07-2022
Etat Specjalista badawczo-techniczny w firmie: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa 01-07-2022
Etat Specjalista badawczo-techniczny w firmie: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa 20-06-2022
Etat Specjalista badawczo-techniczny w firmie: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa 20-06-2022
Etat Specjalista badawczo-techniczny w firmie: Uniwersytet Warszawski miejsce pracy: Warszawa 21-03-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 24-11-2021
Wyświetleń: 61