Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Starszy specjalista

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97340

Warunki pracy

  • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
  • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
  • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
  • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
  • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
  • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania o wyrażenie zgody na stosowanie dodatkowej opłaty w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 6c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów krajowych i unijnych aktów prawnych oraz dokumentów, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej, międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych
 • Bierze udział w analizach najczęstszych przyczyn wniosków o interwencje Prezesa UKE dotyczących naruszeń przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, a także uprawnień i praw konsumentów
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności (BEREC) w zakresie dotyczącym ochrony użytkowników końcowych oraz przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120
 • Prowadzi postępowania dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej będących we właściwości Wydziału
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 209 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego z zakresu naruszeń uprawnień abonentów oraz użytkowników końcowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o prawach konsumenta oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego jak i pozostałych krajów europejskich
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: interpretacji przepisów prawa, syntezy zebranych informacji i sygnałów z różnych źródeł, tworzenia zrozumiałych informacji dla użytkowników usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Pozostałe oferty pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 21-06-2022
Etat Naczelnik w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 19-06-2022
Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 03-06-2022
Etat Główny specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 03-06-2022
Etat Specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 02-06-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 25-04-2022
Wyświetleń: 48