Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Starszy specjalista

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98101

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy 

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu 

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania opisu kalkulacji kosztów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego prowadzące do wydania decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do zmiany lub przedstawienia nowego projektu oferty ramowej
 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu oceny prawidłowości wysokości opłat hurtowych stosowanych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej, w tym opracowuje projekty decyzji
 • Przygotowuje dokumentację i stanowisko merytoryczne w zakresie środków zaskarżenia decyzji administracyjnych Prezesa UKE, służące do przygotowania stanowiska organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Przygotowuje projekty postanowień z zakresu ofert ramowych
 • Wspiera Wydział Współpracy Międzyoperatorskiej w prowadzeniu postępowań administracyjnych mających na celu wydanie decyzji
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań mających na celu powołanie biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów
 • Opiniuje i uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub telekomunikacyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; Kodeks postępowania administracyjnego; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; o dostępie do informacji publicznej; o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Znajomość: problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu ofert ramowych, podstawowych zagadnień technicznych z zakresu telekomunikacji, unijnych regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny)
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Pozostałe oferty pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
  Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 21-06-2022
  Etat Naczelnik w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 19-06-2022
  Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 03-06-2022
  Etat Główny specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 03-06-2022
  Etat Specjalista w firmie: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 02-06-2022

  « Powrót do strony kategorii
  Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
  Poleć ofertę pracy
  Data dodania: 10-05-2022
  Wyświetleń: 10