Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Kierownik Działu Magazynów

Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Logistyki jako:

Kierownik Działu Magazynów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022/222
Będziesz odpowiadać za:
 • zarządzanie zapasami części i materiałów,
 • zapewnienie utrzymania odpowiedniego stanu zapasów i kontrolę rotacji zapasów,
 • organizowanie i monitorowanie, zgodnie z przyjętymi w Spółce normami, procesu przyjmowania i wydawania materiałów,
 • weryfikację zgodności przychodzących materiałów z zamówieniami oraz całościowego obiegu dokumentacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym: wsparcie merytoryczne, wyznaczanie i nadzorowanie kluczowych wskaźników efektywności, rozwijanie kompetencji,
 • kontrolę oraz przestrzeganie zasad BHP i przeciwpożarowych na powierzonym obszarze, monitorowanie i nadzorowanie właściwego przepływu materiałów pomiędzy komórkami Spółki,
 • nadzór i współpracę przy wdrażaniu nowych rozwiązań optymalizacyjnych i informatycznych w zakresie gospodarki magazynowej.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 6.30- 14.30,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego, administracyjnego lub ekonomicznego,
 • przynajmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika zarządzającego zespołem min. 20 osobowym,
 • przynajmniej 5 lat doświadczenia w obszarze związanym z logistyką magazynową,
 • umiejętności stosowania wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i optymalizacji kosztów magazynowych,
 • umiejętności obsługi programów komputerowych: MS Word i MS Excel na poziomie zaawansowanym oraz znajomości systemów ERP/WMS,
 • doświadczenia we wdrażaniu/użytkowaniu systemu kodów kreskowych (w tym terminali),
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami w zakresie optymalizacji procesów logistycznych,
 • elastyczności w działaniu i otwartości na zmiany,
 • znajomości zagadnień z zakresu Lean Management (mile widziana),
 • zdolności menedżerskich, doskonałej organizacji pracy oraz dążenia do realizacji powierzonych celów.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.


Pozostałe oferty pracy w firmie Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Etat Inspektor ds. koordynacji usług w firmie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa 05-06-2023
Etat Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych / ds. gospodarki lokalowej w firmie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa 02-06-2023
Etat Kierownik Projektu w firmie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa 02-06-2023
Etat Robotnik torowy w firmie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa 02-06-2023
Etat Elektromonter w firmie: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. miejsce pracy: Warszawa 29-05-2023

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 10-03-2023
Wyświetleń: 10