Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista ds. Księgowości

Firma: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa

Ogłoszenie numer: 4900716, z dnia 2021-06-08

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 8/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba w Gdańsku lub Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania Agencji;
 • prowadzenie korespondencji z bankami;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych;
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych (QNT), BUZA (klient JPK).

Wymagania

Niezbędne:

w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone studia w kierunku rachunkowości, ekonomii lub pokrewne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego działania w warunkach stresu;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • znajomość systemu QNT.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Pozostałe oferty pracy w firmie Polska Agencja Kosmiczna
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Główny Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 01-03-2022
Etat Starszy Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 08-06-2021
Wyświetleń: 93