Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Asystent ds. wsparcia produkcji i zakupów

Firma: CRL Sp. z o.o. miejsce pracy: Radom

 

Jesteśmy firmą świadczącą usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej, zgodnie z naszym hasłem firmowym „Wynajmujemy satysfakcję".

 

Asystent ds. wsparcia produkcji i zakupów
Miejsce pracy: Radom
Do Twoich obowiązków będzie należało:
 • wsparcie szefa produkcji w zakresie/uzgadnianie/koordynowanie powstawania dokumentacji techniczno-technologicznej nowych fasonów odzieży roboczej,
 • tworzenie dokumentacji zakupowej i produkcyjnej,
 • monitorowanie stanów magazynowych, planowanie i realizacja zamówień u dostawców,
 • ścisła współpraca z kierownikami i działałem produkcji w zakresie realizacji założeń i zleceń produkcyjnych,
 • kontrola realizacji zamówień zakupowych oraz monitorowanie terminów dostaw,
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z dostępnością materiałów i realizacją zleconych usług,
 • optymalizacja kosztów zakupów,
 • kontrola wykonania i adaptacje w planie produkcji,
 • udział w pracach zespołu ds. wdrażania nowego modułu produkcyjnego.
Od Ciebie oczekujemy:
 • praktycznej znajomości pakietu Microsoft Office,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • dobrej umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • rozumienia zmieniających się potrzeb biznesowych i elastyczne dostosowywanie zadań w wymaganym czasie, oraz osiąganie założonych celów.
To dzięki pracy z nami otrzymasz:
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Wdrożenie do pracy oraz realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem.
 • Jednozmianową pracę od poniedziałku do piątku.
 • Stałe godziny pracy od: 07:00 do 15:00.
 • Dostęp do specjalistycznego programu do tworzenia układów kroju odzieży.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 


Pozostałe oferty pracy w firmie CRL Sp. z o.o.
Etat Pracownik produkcji / Pralni – Kontroler w firmie: CRL Sp. z o.o. miejsce pracy: Zwoleń 24-01-2022
Etat Pracownik biurowy ds. wprowadzania danych i rozliczania Klientów  w firmie: CRL Sp. z o.o. miejsce pracy: Zwoleń 04-01-2022
Etat Lider odszyć odzieży w szwalni w firmie: CRL Sp. z o.o. miejsce pracy: Radom 18-06-2021
Etat Pracownik biurowo-administracyjny w firmie: CRL Sp. z o.o. miejsce pracy: Zwoleń 18-06-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 18-06-2021
Wyświetleń: 48