Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Ekspert ds. inżynierii kosmicznej i kontaktu z przemysłem

Firma: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa

Ogłoszenie numer: 5380925, z dnia 2021-08-13

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. inżynierii kosmicznej i kontaktu z przemysłem

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: Ogłoszenie nr:10/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1 (możliwość zatrudnienia na niepełnym etacie)

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku lub Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i wykonywanie analiz związanych z aktywnością polskiego sektora kosmicznego, w tym ankiet, wywiadów i wizyt terenowych, oraz opracowywanie rekomendacji,
 • doradzanie podmiotom sektora kosmicznego, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w zakresie rozwijania i wdrażania technologii kosmicznych,
 • doradzanie podmiotom w ramach i poza sektorem kosmicznym w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych, jak również informacji i danych będących wynikiem działalności suborbitalnej i w przestrzeni kosmicznej,
 • wsparcie podmiotów sektora kosmicznego, w szczególności MŚP, w poszukiwaniu synergii i identyfikowaniu obszarów przecięć międzysektorowych sprzyjających powstawaniu innowacyjnych produktów i usług,
 • udział w dialogu technicznym związanym z aktualnymi lub planowanymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Agencję,
 • budowanie i umacnianie relacji z podmiotami przemysłowymi i badawczymi w Polsce i za granicą,
 • wspieranie działań związanych z wymianą informacji w ramach sektora, wspieranie działań nakierowanych na ułatwianie budowania relacji pomiędzy podmiotami sektora, oraz animowanie współpracy poprzez spotkania lub wydarzenia,
 • wspieranie działań związanych z transferem wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem,
 • udział w kształtowaniu strategii wspierania rozwoju sektora kosmicznego,
 • przygotowywanie wkładów merytorycznych związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych,
 • zapewnienie wsparcia mentorskiego w obszarach kompetencji,
 • reprezentowanie Agencji w kontaktach zewnętrznych,
 • koordynowanie prac, przedsięwzięć i projektów w ramach Agencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie pracy w sektorze kosmicznym lub pokrewnym (minimum 5 lat),
 • doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu i/lub zarządzaniu projektami.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • udokumentowane osiągnięcia wskazujące na efektywne wykorzystanie wiedzy eksperckiej z obszarów naukowych i/lub technicznych związanych z tematyką kosmiczną lub pokrewną,
 • umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność w wyznaczaniu i realizacji celów, dbałość o szczegóły,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagania dodatkowe (wskazane, nieobowiązkowe):

 • wiedza z zakresu funkcjonowania działalności B+R w Polsce,
 • wiedza z zakresu europejskiej polityki kosmicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV (maksymalnie 2 strony) i listu motywacyjnego zawierającego odniesienie do zakresu wykonywanych zadań na oferowanym stanowisku (maksymalnie 2 strony),
 • opis największego osiągnięcia kandydata, indywidualnego lub w zespole, ze wskazaniem działań, które się do niego przyczyniły i roli kandydata (maksymalnie 250 słów),
 • zwięzła wizja kandydata dotycząca jej/jego pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej (maksymalnie 250 słów lub 5 slajdów prezentacji),
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań;
 • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz.U.2018 poz. 412 ze zm.).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Pozostałe oferty pracy w firmie Polska Agencja Kosmiczna
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Główny Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 01-03-2022
Etat Starszy Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 13-08-2021
Wyświetleń: 90