Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88859

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, wymuszona pozycja ciała,  praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 • Ustala uprawnienia pracownicze, w szczególności do urlopu wypoczynkowego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie,
 • Opiniuje wnioski i podania dotyczące spraw pracowniczych pod względem formalno-merytoryczno-prawnym oraz przygotowuje projekty stanowiska Wydziału Kadr w zakresie spraw pracowniczych,
 • Obsługuje kadrowe informatyczne bazy danych pracowników, poprzez wprowadzanie danych osobowych i wynikających ze stosunku pracy, aktualizację i ich generowanie,
 • Prowadzi ewidencję etatowo-osobową,
 • Przygotowuje dokumenty ubezpieczeniowe związane ze zgłoszeniem, zmianą oraz wyrejestrowaniem pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i niezwłocznie przekazuje do komórki orgaznizacyjnej KSP do spraw finansów i budżetu,
 • Opracowuje wewnętrzne akty prawne dotyczące procesów kadrowych oraz opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych KSP w zakresie dotyczącym spraw kadrowych pracowników,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w obszarze obsługi kadrowej
 • Dobra znajomość ustaw w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy: Kodeksu pracy, o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do tych ustaw, o pracownikach urzędów państwowych oraz aktu wykonawczego w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zgłoszeń do ubezpieczenia, prowadzenia kont i rejestrów oraz zasad rozliczania składek i zasiłków, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych, o związkach zawodowych, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Umiejętności: stosowania prawa, analityczne, argumentowania, formułowania wniosków i opinii, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, o ochronie danych osobowych,


Pozostałe oferty pracy w firmie Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Etat Referent w firmie: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 14-08-2022
Etat Specjalista w firmie: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Specjalista w firmie: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Specjalista w firmie: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Starszy inspektor w firmie: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie miejsce pracy: Warszawa 05-08-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 05-12-2021
Wyświetleń: 47