Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88818

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


•       krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe


•       stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,


•       podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


•       większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


•       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,


•       praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


•       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


•       praca w pokoju wieloosobowym,


•       praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.


 

Zakres zadań

 • Analizuje państwowe, wspólnotowe i sektorowe dokumenty strategiczne i identyfikuje cele stawiane sieci drogowej, uczestniczy w opracowaniu wskaźników efektywności sieci dróg krajowych oraz monitoruje i analizuje dane makroekonomiczne jednostek terytorialnych w Polsce i krajów europejskich, wykorzystywanych do planowania i programowania drogowego
 • Analizuje i przetwarza różnego rodzaju dane o sieci drogowej w celu określenia potrzeb rzeczowych z zakresu budowy, przebudowy i remontów dróg. Prowadzi korespondencję w tych sprawach z innymi komórkami GDDKiA oraz z petentami zewnętrznymi, w tym władzami samorządowymi, instytucjami i osobami prywatnymi
 • Współtworzy analizy dotyczące rozwoju i efektywnego zarządzania siecią dróg krajowych
 • Uczestniczy w przygotowaniu propozycji planów i programów rozwoju sieci drogowej oraz efektywnego zarządzania siecią dróg krajowych ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb rzeczowych dotyczących zadań inwestycyjnych budowy i rozbudowy dróg krajowych, a także zadań z zakresu remontów dróg
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w celu pozyskania i właściwej interpretacji danych o ruchu, stanie technicznym dróg i obiektów inżynierskich, stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Współpracuje z innymi komórkami GDDKiA, w tym z właściwymi w sprawach petycji oraz zapytań i interpelacji poselskich, przygotowuje wkład merytoryczny do udzielenia odpowiedzi w sprawach z zakresu obwodnic, przebudów i remontów
 • Opiniuje dokumentacje planistyczne, przetargowe i projektowe w celu zapewnienia zgodności dokumentacji inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach rządowych programów budowy dróg krajowych, z potrzebami strategicznymi i programowymi GDDKiA. Opiniuje projekty Programów Inwestycji oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uczestniczy w posiedzeniach Rad Technicznych, Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (inżynier/licencjat) o specjalności drogowej, transportowej, zagospodarowania przestrzennego, zarządzania lub ekonomiczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przetwarzania danych lub planowania zadań lub wykonywania analiz technicznych lub ekonomicznych lub analiz GIS,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym – A2,
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel) w stopniu średniozaawansowanym;
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych;
 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego dla dróg publicznych;
 • Podstawowa znajomość parametrów ruchu drogowego;
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1,
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel) w stopniu zaawansowanym,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi i oprogramowania GIS,
 • Umiejętność obsługi baz danych (MS Access, SQL) i Platform Analitycznych typu BI,


Pozostałe oferty pracy w firmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Etat Specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa 11-08-2022
Etat Kierownik projektu w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Główny specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Główny specjalista w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa 09-08-2022
Etat Inspektor w firmie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miejsce pracy: Warszawa 03-08-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 05-12-2021
Wyświetleń: 55