Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Starszy Specjalista

Firma: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa

Ogłoszenie numer: 6397353, z dnia 2022-01-20

Polska Agencja Kosmiczna
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Agencja Kosmiczna, Oddział Terenowy w Warszawie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu i wdrożeniu Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej,
 • udział w opracowaniu harmonogramów realizacji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, ustalaniu planu finansowego dla przedsięwzięcia oraz szczegółowego systemu realizacji i zarządzania realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej ,
 • współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów związanych z obserwacją Ziemi, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego,
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z obserwacją Ziemi,
 • prowadzenie umów o dofinansowanie lub umów na wykonanie i finansowanie działań w zakresie obserwacji Ziemi,
 • weryfikacja i ocena dokumentów/produktów merytorycznych, formalnych i finansowych pod kątem ich zgodności z założeniami programów, projektów i umów,
 • przygotowywanie zestawień, dokumentów, raportów okresowych i końcowych oraz archiwizacja dokumentacji programu i projektów,
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej w związku z realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej oraz innych działań w obszarze obserwacji Ziemi,
 • przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze obserwacji Ziemi,
 • udział w pracach związanych z planowaniem i realizacją programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej w zakresie obserwacji Ziemi,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z obserwacją Ziemi i wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych,
 • realizacji innych działań w obszarze obserwacji Ziemi podejmowanych przez Polską Agencję
 • Kosmiczną.

Wymagania

niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie teledetekcji lub fotogrametrii lub geografii lub geodezji i kartografii lub geomatyki lub systemów informacji przestrzennej lub pokrewne.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w pracy w obszarze systemów informacji przestrzennej lub/i doświadczenie w pracy związanej z obrazowaniem Ziemi w szczególności w zakresie tworzenia/wykorzystania produktów fotogrametrycznych lub/i teledetekcyjnych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 759),
 • wiedza z zakresu systemów informacji przestrzennej w tym w szczególności na potrzeby realizacji zadań publicznych,
 • podstawowa znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność przetwarzania i analizy danych satelitarnych,
 • podstawowa znajomość systemu zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji,
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


Pozostałe oferty pracy w firmie Polska Agencja Kosmiczna
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 18-03-2022
Etat Główny Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 01-03-2022
Etat Starszy Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022
Etat Specjalista w firmie: Polska Agencja Kosmiczna miejsce pracy: Warszawa 10-02-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 20-01-2022
Wyświetleń: 40