Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Doradca ds. obsługi wynajmu samochodów

Firma: Masterlease miejsce pracy: Warszawa

Masterlease od kilku lat jest jednym z liderów rynku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów. Oferujemy nowoczesne produkty finansowe wraz z usługami dodatkowymi. Specjalizujemy się w finansowaniu samochodów do 3,5 t oraz w zarządzaniu flotą. Naszymi klientami są najlepsze firmy polskie oraz międzynarodowe koncerny dbające o jakość i osiągające sukcesy w biznesie. Dostarczanie samochodów klientom to nasz cel. Samochody to nasza pasja.

 

Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Doradca ds. obsługi wynajmu samochodów
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
 • Sumienność i wysoka kultura osobista
 • Chęć zdobywania wiedzy i nowych umiejętności
 • Pozytywna energia i nastawienie na współpracę
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, w szczególności Excel, Outlook Express)
 • Gotowość do pracy zmianowej (7.00-15.00, 10.00-18:00, 15.00-23.00)
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
Główne czynności:
 • Realizowanie procesu wynajmu samochodów (praca mobilna – wydanie oraz odbiór pojazdów)
 • Przyjmowanie i obsługa zamówień najmu samochodów od klientów przekazanych drogą telefoniczną, e-mailową
 • Przygotowywanie i uzupełnianie dokumentacji związanej z wynajmem samochodu
 • Aktualizacja danych w systemie operacyjnym
 • Kontrola stanu technicznego samochodów w oddziale
 • Przygotowywanie raportów z bieżącej działalności
Oferujemy:
 • Umowę o współpracę (B2B)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie premiowe  
 • Interesujące warunki rozwoju osobistego
 • System świadczeń dodatkowych (dofinansowanie Pakiet Medyczny LuxMed, Karta Multisport, system kafeteryjny)
 • Szkolenia, dostęp do platformy e-learningowej
 • Współpracę z liderem na rynku w sektorze CFM będącego częścią Grupy PKO Banku Polskiego
Jeżeli chcesz aplikować na stanowisko podane w ogłoszeniu, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., realizującą proces rekrutacji, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@masterlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 - jako Administratora moich danych osobowych - zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie – na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników w okresie jednego roku od złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail odo@maserlease.pl lub na adres siedziby Administratora (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk). Jestem świadomy, iż cofnięcie zgody uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna
Administratora Danych Osobowych (ADO)


Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prime Car Management S.A. ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:
1. publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
2.informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1.zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2.uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1.w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
2.w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora,
3.w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
4.w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z następujących terminów:
1.W przypadku wyrażenia zgody na udział w danym procesie rekrutacyjnym – do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego,
2.w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - przez okres 12 miesięcy,
3.w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu cofnięcia zgody,
4.przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego łączącego Państwa z Administratorem.

Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym, niż Spółka podmiotom, tj.:
1.podmiotom z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a)administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
b)realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A., wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
c)wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych.
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).
2.podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa
3.podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease , których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują np. wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. W przypadku, jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela Spółki. Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk lub e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.


Pozostałe oferty pracy w firmie Masterlease
w firmie: , Wybierz
Etat Doradca ds. obsługi wynajmu samochodów w firmie: Masterlease miejsce pracy: Siedlce 21-04-2023
Etat Doradca ds. obsługi wynajmu samochodów w firmie: Masterlease miejsce pracy: Warszawa 09-03-2023
Etat Pracownik ds. obsługi placu w firmie: Masterlease miejsce pracy: Warszawa 15-11-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 21-04-2023
Wyświetleń: 88